In deze privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken.


 1. Wie zijn wij

Three Ships creëert eLearning en ePublishing oplossingen voor opleiders en (educatieve) uitgevers.

Three Ships enterprises B.V. (KvK: 24267243) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Bovendijk 137, 3045PC in Rotterdam.

 

2. Doel en rechtsgrond verwerking

Three Ships verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Cookies

Three Ships maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookiestatement.

 

 

Elektronische nieuwsbrieven

U heeft op de Three Ships website de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail de nieuwsbrief. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om de informatie beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens altijd wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

 

3. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is.

 

4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Three Ships passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Three Ships.

 

5. Delen met derden

Three Ships verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Three Ships kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

 

6. Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en Three Ships te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit). U kunt daartoe een e-mail sturen aan info@threeships.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor ook eenvoudig afmelden via de laatst ontvangen e-mail.

 

7. Wijzigingen Privacy Statement

Three Ships behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement.

Het gewijzigde beleid zal op deze pagina worden weergegeven zodat je altijd op de hoogte bent over de informatie die wij verzamelen, hoe we de informatie gebruiken, en onder welke omstandigheden wij informatie verstrekken. Wij raden je aan om de privacystatement periodiek te lezen om te weten hoe Three Ships je informatie beschermt.

 

 

8. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement, neem dan contact op via Info@threeships.nl. 


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Laats gewijzigd: 7 mei 2018